Campingcar Besinov SWITZERLAND AND THE CRIMES

Campingcar Besinov SWITZERLAND AND THE CRIMES

FINMA SWITZERLAND UBS S.A. UNICREDIT AG FALCON BANK BANK PICTET BANK BSI BANK SAFRA SARASIN BANK ODIER LOMBARDIER BANK CS BANK SBER
 
RegisterPublicationsSearchDATABASEHomeLog inFAQ

Share | 
 

 FALCON BANK

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 2955
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 7982
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: FALCON BANK   Thu Jul 27, 2017 7:45 pm

FALKON CAPITAL a.s.
IČO: 63999617

Více informací
Sledovat změny
Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
Aktuální
Úplný
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 

Datum zápisu28. 11. 1995
Obchodní firmaod 28. 11. 1995

FALKON CAPITAL a.s.

Sídlood 2. 3. 2016
Praha - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00
od 3. 12. 2013 do 2. 3. 2016
Praha, Husova , PSČ 110 00

od 7. 1. 2002 do 3. 12. 2013
Praha 1, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00

od 26. 11. 2001 do 7. 1. 2002
Praha 1, Malé náměstí 4/138, PSČ 110 00

od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
Praha 1, Husova 8, PSČ 110 00

od 28. 11. 1995 do 29. 4. 1998
Praha 5, Malátova 7
IČOod 28. 11. 1995

63999617

DIČ

CZ63999617

Identifikátor datové schránky:4cid27b
Právní formaod 28. 11. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3561 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikáníod 2. 7. 1996 do 2. 7. 2002
- směnárenská činnost
od 28. 11. 1995
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 11. 1995
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 28. 11. 1995 do 2. 7. 2002
- realitní kancelář
od 28. 11. 1995 do 2. 7. 2002
- zprostředkování kulturních a společenských akcí
od 28. 11. 1995 do 2. 7. 2002
- provoz galérie
Ostatní skutečnostiod 4. 9. 2008 do 18. 11. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3561, konaná dne dvanáctého března roku dvoutisícíhoosmého (12.3.2008) rozhodla takto:--------------------- 1. základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 3,750.000,- Kč (třimiliónysedmsetpadesát tisíc korun českých) o 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstěpadesáttisíc korun českých), na 25,000.000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií, v počtu 850 (osmsetpadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), vše ve lhůtě pro upisování v trvání 30ti dnů, v níž je také upisovatel povinen splatit celý emisní kur s upsaných akcií v sídle společnosti. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých). ----------------------------------------------------------------------- -------------------------- 2. určuje se, že se nepřipouští upisování akcií, jejichž emisní kurs činí 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) nad částku 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstěpadesáttisíc korun českých). ---------- ------------- 3. určuje se, že akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění akcionářem Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechte nstein za emisní kurs ve výši 1,129 za jednu akcii. -------------------------------------------------------- 4. upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování oznámí představenstvo upisovateli písemně, na adresu jeho sídla. ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. připouští se možnost a schvaluje se započtení peněžité pohledávky společnosti Yucom ? Libero Finanz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, zapsané pod reg. číslem FL-0001.067.677-4 ve výši 23,982.150,- Kč (dvacettřimi liónů devětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.12.2005 proti pohledávce společnosti FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617 , za společností Yucom ? Libero Finanz - und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií ve výši 23,982.150,- Kč (dvacettřimiliónůdevětsetosmdesátdvatisícejednostopadesát korun čes kých) ke zvýšení základního kapitálu o 21,250.000,- Kč (dvacetjedenmilióndvěstě padesáttisíc korun českých). Smlouva o započtení bude uzavřena za splnění těchto pravidel postupu: ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------- - návrh písemné smlouvy o započtení pohledávek předloží osobně nebo doporučeným dopisem společnost FALKON CAPITAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, identifikační číslo 63999617, společnosti Yucom ? Libero Fin anz- und Handels Aktiengesellschaft se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, bez zbytečného odkladu po uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu a po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že uzavření smlouvy o započtení pohledávek je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ------ - podpisy smluvních stran na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny.-
od 10. 4. 2007 do 8. 8. 2007
- Rozhodnutí mimořádné valné hromady sepsané ve formě notářského zápisu NZ 86/2007, N 99/2007 dne 28.3.2007: 1. Základní kapitál společnosti FALKON CAPITAL a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje podle ust. § 203 obchodního zákoníku z dosavadní částky 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) o pevnou částku 1.250.000,- Kč (slovy: jeden mil ion dvě stě padesát tisíc korun českých) na částku 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to 50 (slovy: padesáti) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), vydaných v  zaknihované podobě. 3. Konstatuje se, že ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři do zahájení této valné hromady vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, a to písemnými prohlášeními s úředně ověřenými podpisy ze dne 21.3.2007 a ze dne 28.3.2007. 4. Nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému (určitému) zájemci, kterým je věřitel společnosti, firma YUCOM-LIBERO FINANZ-UND HANDELS AKTIENGESELLSCHAFT se sídlem Gamprin-Bendern, Liechtenstein, zapsána pod reg. číslem FL-0001.067.677- 4 (dále jen "firma YUCOM-LIBERO"), a to za emisní kurz 4.520.357,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dvacet tisíc tři sta padesát sedm korun českých) za jednu akcii; emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých). 5. Firma YUCOM-LIBERO bude oprávněna upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií za emisní kurz 4.520.357,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set dvacet tisíc tři sta padesát sedm korun českých) za jednu akcii. Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00. Návrh písemné smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, spolu s písemným ozn ámením místa a počátku běhu lhůty pro upisování akcií, předloží firmě YUCOM-LIBERO společnost do 60 dnů ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to buď osobně nebo doporučeným dopisem; k upsání ak cií bude poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Podpisy smluvních stran na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 6. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči firmě YUCOM-LIBERO na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií tak, že emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhrad ně započtením. 7. Schvaluje se započtení peněžité pohledávky firmy YUCOM-LIBERO ve výši 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých) vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči firmě YUCOM-LIBERO na úplné spla cení emisního kurzu nově upisovaných akcií; tato pohledávka firmy YUCOM-LIBERO vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.12.2005 mezi firmou YUCOM-LIBERO jako věřitelem a společností jako dlužníkem, kterou se věřitel zavázal poskytnout dlužníkov i bezúročnou půjčku až do výše 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) a na účet dlužníka zaplatil postupně, a tedy celkově půjčil 226.017.850,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých). 8. Existence a výše započítávané pohledávky firmy YUCOM-LIBERO vůči společnosti je ověřena Ing. Zdeňkou Douškovou, auditorem KA ČR, č. osvědčení 0731, a to k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě, tj. k 21.3.2007; ověření auditorem bude provedeno i ke dni uzavření dohody o započtení pohledávek. 9. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena při splnění těchto pravidel postupu: - dohoda o započtení pohledávek musí obsahovat určení započítávaných pohledávek; - podpisy smluvních stran na dohodě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny; - návrh písemné dohody o započtení pohledávek předloží firmě YUCOM-LIBERO společnost, a to spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií do 60 dnů ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, osobně nebo dopor učeným dopisem; - dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena v sídle společnosti, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00, a to do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; - firma YUCOM-LIBERO, jako upisovatel splatí emisní kurz upsaných akcií v plné výši dnem nabytí platnosti a účinnosti dohody o započtení pohledávek, tj. dnem podpisu dohody o započtení pohledávek; tímto dnem rovněž zaniká započítávaná pohledávka firmy YUC OM-LIBERO vůči společnosti.
od 31. 5. 2005 do 31. 5. 2005
- Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.3.2005 č.j. 13 Co 86/2005-37 bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5.10.2004 č.j. 33 Nc 8002/2004-5, na základě něhož byla nařízena exekuce na majetek společnosti FALCON CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 6, IČ: 63999617 k uspokojení pohledávky oprávněného: ESOL, s.r.o., se sídlem Praha 4, Papírníkova 609, IČ: 45791872 ve výši 592.560,- Kč s příslušenstvím, z r u š e n o. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.5.2005.
od 11. 11. 2004 do 31. 5. 2005
- Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. Nc 8002/2004 byla nařízena exekuce proti povinnému FALKON CAPITAL, a.s. ve prospěch oprávněného ESOL s..ro. Praha 4 o 592 560,- Kč + přísl. Soudní exekutor: Mgr. Jozef Višvader, Exekutorský úřad Praha západ .
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
- Valná hromada konaná dne 11.3.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o Kč 165,000.000,- bez možnosti upisování akcií nad tuto částku peněžitými vklady akcionářů vydáním nových akcií, a to 6.600 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 25.000,-. Emisní kurs akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou v zaknihované podobě, neveřejně obchodovatelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma podoba, jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. Zvýšení základního jmění bude provedeno pouze s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů. Upisování akcií bude provedeno ve dvou kolech: 1. kolo proběhne ve lhůtě 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku převodem na účet společnosti č.4001-0100xxxx u ČSOB a.s. Upisovat akcie mohou pouze dosavadní akcionáři v poměru 66 ks nových akcií na jednu dosavadní akcii (na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě Kč 25.000,-). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 2. kolo proběhne ve lhůtě 15-30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku převodem na výše uvedený účet společnosti u ČSOB a.s. Upisovat akcie ve druhém kole mohou pouze dosacadní akcionáři a to bez omezení. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálu společnosti pro další investice dle schváleného záměru rozvoje společnosti.
Kapitálod 18. 11. 2008
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 8. 2007 do 18. 11. 2008
Základní kapitál 3 750 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 1998 do 8. 8. 2007
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 1995 do 29. 4. 1998
Základní kapitál 2 500 000 Kč
od 4. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 18. 11. 2008 do 4. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 8. 8. 2007 do 18. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 28. 11. 1995 do 8. 8. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 28. 11. 1995 do 8. 8. 2007
akcie jsou v zaknihované podobě
Statutární orgánod 29. 3. 2017
SERGO MAMALADZE - Místopředseda představenstva
Praha - Dejvice, Štiplova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 20. 8. 2016
Ing. JOZEF ČIMBORA - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Betlémské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 10. 6. 2016
od 2. 3. 2016
Ing. ZDENĚK RACHAČ - Člen představenstva
Praha - Holešovice, Heřmanova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
od 2. 3. 2016 do 20. 8. 2016
Ing. JOZEF ČIMBORA - předseda představenstva
Praha - Staré Město, Betlémské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 10. 6. 2016
den vzniku funkce: 11. 6. 2007 - 10. 6. 2016
od 2. 3. 2016 do 29. 3. 2017
SERGO MAMALADZE - Místopředseda představenstva
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 23. 5. 2012 do 2. 3. 2016
Sergo Mamaladze - místopředseda představenstva
Praha 6, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
den vzniku funkce: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
od 23. 5. 2012 do 2. 3. 2016
Ing. Zdeněk Rachač - člen představenstva
Praha 1, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 8. 3. 2012 - 8. 3. 2015
od 26. 6. 2008 do 24. 11. 2010
JUDr. Miroslav Fojt - člen
Praha 6, Sartoriova 57, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 11. 9. 2010
od 26. 6. 2008 do 23. 5. 2012
Beat Urs Moser - člen
Praha 1, Malé náměstí 138, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007 - 8. 3. 2012
od 26. 6. 2008 do 2. 3. 2016
Ing. Jozef Čimbora - předseda představenstva
Praha 1 - Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 11. 6. 2007
od 16. 4. 2007 do 26. 6. 2008
Ing. Jozef Čimbora - předseda představenstva
Praha 1, Betlémské náměstí 6, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
den vzniku funkce: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
od 16. 4. 2007 do 26. 6. 2008
JUDr. Miroslav Fojt - člen
Praha 6, Sartoriova 57, PSČ 160 00
den vzniku členství: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
od 16. 4. 2007 do 26. 6. 2008
Beat Urs Moser - člen
Praha 1, Malé náměstí 138, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 11. 2004 - 11. 6. 2007
od 6. 4. 2002 do 16. 4. 2007
Ing. Jozef Čimbora - předseda představenstva
Praha 1, Betlémské náměstí 6, PSČ 110 00
od 6. 4. 2002 do 16. 4. 2007
JUDr. Miroslav Fojt - člen
Praha 6, Sartoriova 57
od 6. 2. 2002 do 6. 4. 2002
Jozef Čimbora - předseda představenstva
Praha 1, Malé náměstí 138, PSČ 110 00
od 26. 11. 2001 do 6. 2. 2002
Jozef Čimbora - člen
Praha 1, Malé náměstí 138
od 26. 11. 2001 do 6. 4. 2002
JUDr. Miroslav Fojt - člen
Praha 6, Santoriova 57
od 26. 11. 2001 do 16. 4. 2007
Beat Urs Moser - člen
Praha 1, Malé náměstí 138
od 29. 4. 1998 do 26. 11. 2001
Jozef Čimbora - člen
Praha 6, Na Větru 12, PSČ 162 00
od 17. 2. 1997 do 29. 4. 1998
Jozef Čimbora - člen
Ostrava-Výškovice, Proskovická 25/681
od 28. 11. 1995 do 17. 2. 1997
Paata Mamaladze - člen
Praha 5, U drážky 213/3
od 28. 11. 1995 do 17. 2. 1997
Aristakes Alaverdian - člen
Praha 6, U Hadovky 20
od 28. 11. 1995 do 17. 2. 1997
Važa Kiknavelidze - člen
Praha 5, Bellušova 1856
od 23. 5. 2012
Za představenstvo jednají navenek všichni členové představenstva společně. V případě právního úkonu, který zavazuje společnost k plnění s hodnotou vyšší než 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých) (s výjimkou úkonů uvedených v ust. § 33 odst. 1 písm. n) stanov společnosti, které vždy vyžadují souhlas valné hromady), je třeba souhlasu dozorčí rady. Souhlas dozorčí rady dle předchozí věty bude učiněn formou připojení podpisu předsedy dozorčí rady na příslušném dokumentu. Podepisování za společnos t se provádí tak, že k psané, vytištěné nebo razítkem předtištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva.
od 26. 11. 2001 do 23. 5. 2012
Za společnost jedná samostatně každý z členů představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k psanému, vytištěnému nebo razítkem předtištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva každý jednotlivě vždy spolu s předsedou představenstva.
od 28. 11. 1995 do 26. 11. 2001
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná samostatně každý z členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.
Dozorčí radaod 1. 7. 2016
EKATERINA MAMALADZE - Předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Štiplova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 2. 3. 2016
DAVID MAMALADZE - člen dozorčí rady
Praha - Nebušice, Dešťová, PSČ 164 00
den vzniku členství: 10. 11. 2015
od 2. 3. 2016
Mgr. KAREL HLAVÁČEK - Člen dozorčí rady
Líbeznice, Jaroslava Seiferta, PSČ 250 65
den vzniku členství: 10. 11. 2015
Back to top Go down
View user profile http://www.campingcarbesinov.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Female
Number of posts : 2955
Birthday : 1952-04-20
Age : 65
Reputation : 0
Points : 7982
Registration date : 2007-04-25

PostSubject: Re: FALCON BANK   Fri Jul 28, 2017 12:54 pm

Falcon Private Bank Ltd. Key Developments

Falcon Private Bank Announces Executive Changes
May 17 17
At an Extraordinary Meeting of Shareholders of Falcon Private Bank, Cyril Latroche was elected as new member of the Board. Murtadha M. Al Hashmi and HE Khaled Balama AlTameemi have decided to resign from their Board positions. Cyril Latroche is part of the investment team at Aabar Investments. Cyril Latroche was elected as new member of the board on 16 May 2017.
Back to top Go down
View user profile http://www.campingcarbesinov.com
 
FALCON BANK
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» If you have Netflix watch your credit card/bank account
» How can you trace fraudulent bank account transfers??
» RBC Royal Bank $25K Ultimate Canadian Adventure Contest *Quebec only*
» 16-32 channel GSM VoIP, IMEI CHANGING, BTS LOCK, SIM BANK

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Campingcar Besinov SWITZERLAND AND THE CRIMES :: FALCON GROUP :: FALCON GROUP SINGAPOR, MALAYSIA, IRAQ-
Jump to: